Reglement

Het reglement rondom de optochten in Maasdriel is in het seizoen 2020 aangescherpt. Dit mede vanwege het feit dat er te veel afspraken rondom het oude reglement niet werden nageleefd door de deelnemers aan de verschillende optochten.

In voorgaande jaren zijn alle deelnemers hier grotendeels op een positieve manier mee omgegaan, we hebben er als organisatie dan ook vertrouwen in dat dit in 2024 ook het geval zal zijn. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we nog vele jaren kunnen genieten van mooie en gezellige optochten die we met elkaar tot een succes maken. Het is totaal niet ons doel om als scheidsrechters langs de optocht te lopen maar daarvoor hebben we wel jullie medewerking nodig.

Download hier het reglement.

Belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht:
 • Er wordt gewerkt met rode en gele kaarten. Deze kunnen worden uitgedeeld door de organiserende partij en gelden voor alle optochten!
  Groepen die bijvoorbeeld glas op de wagen gebruiken of zich niet houden aan de afspraken die zijn opgesteld omtrent muziek zullen direct een rode kaart ontvangen.
  Voor alle andere afspraken waar niet goed mee wordt omgegaan wordt er iedere keer een afweging gemaakt door de optochtorganisatie of en welke kaart hiervoor wordt gegeven.
 • Boxen/speakers op de carnavalswagen staan naar binnen gericht. Naar binnen betekent dus niet naar het publiek, ook niet op het aggregaat!
 • Wagens die toch boxen naar buiten gericht hebben staan omdat deze worden gebruikt voor bijv. het Pleinfeest in Teskesdurp staan tijdens de optocht uit.
 • Tijdens de optocht wordt er feestmuziek gedraaid en geen hardstyle/hardcore. Feestmuziek is een breed begrip maar wij denken dat jullie hiermee weten wat wel gedraaid kan worden.
 • Je schrijft je in via de Federatie voor alle optochten waaraan je mee wilt doen.
  Alle wagens worden bezocht en gecontroleerd op veiligheid, daarnaast wordt gekeken hoe boxen/speakers worden geplaatst.
 • Per groep zijn twee mensen aanspreekpunt voor de optochtorganisatie, zij zullen worden aangesproken wanneer hier aanleiding toe is.
 • Bij het inschrijven moet je deze twee namen al doorgeven.
 • Je krijgt één startnummer die voor alle optochten hetzelfde is.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen via het contactformulier.